Diàlegs amb la ciutadania: reunions amb les AMPES

Logo PEC_Cambrils Ciutat EducadoraFa unes setmanes, alguns companys del PSC Cambrils ens vàrem reunir amb diferents associacions de mares i pares del municipi per recollir les seves inquietuds i entre tots i totes millorar l’escola pública del nostre municipi en els pròxims anys.

Aquestes associacions ens van transmetre la necessitat de recuperar el Pla Educatiu de Ciutat (PEC) de Cambrils o fer un de nou, dotant-li del pressupost adequant segons la situació econòmica i les necessitats conjuntament detectades entre la comunitat escolar i els tècnics i tècniques de l’ajuntament. Aquesta és una important qüestió a debatre i reflexionar tots plegats, donat l’abandonament que ha patit el PEC els darrers anys.

Per altra banda, ens van comentar la falta de coordinació i la comunicació deficient que hi ha en el consistori pel què respecta a les activitats complementàries a l’educació formal que s’ofereixen als centres escolars. La conseqüència és la manca de disposició dels espais culturals, com poden ser el refugi, el molí, etcètera, perquè els escolars puguin gaudir d’ells.

També van incidir en la necessitat de fer un millor seguiment dels nens i nenes de famílies desestructurades amb problemàtiques diverses.

Altra qüestió relacionada amb la gestió dels centres escolars i que facilitaria l’organització familiar seria promoure la participació voluntaris i voluntàries per ajudar als escolars a l’entrada i sortida de classe, acompanyant-los a creuar els passos de vianants, com ja està fent a altres municipis.

Finalment, però no menys important, vam tractar un assumpte prioritari per als socialistes: l’increment de subvencions. Les AMPES troben necessari i urgent augmentar les subvencions escolars per a activitats, per a les escoles bressol, per a la compra de llibres, per a les beques menjador, i fins i tot per a les mateixes associacions. Nosaltres no podem estar més d’acord. Pel que respecta a això, es tracta de què tinguem un diàleg fluid i coordinat en el qual ens escoltem i decidim entre tothom on estan les prioritats.

Ana López © 2019.

loading