Revista Cambrils: “Els grups de l’oposició critiquen la política de personal de l’equip de govern”

En matèria de personal, un punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del mes de febrer va generar certa polèmica entre l’equip de govern i els grups de l’oposició. El punt en qüestió va ser l’adscripció provisional d’Aleix Sanz com a encarregat de la Brigada Municipal i la conseqüent adequació retributiva del càrrec. L’alcaldessa va ser l’encarregada d’explicar que l’adscripció d’aquest treballador al capdavant de la Brigada Municipal serà de forma temporal fins que no es realitzi un concurs de mèrits entre el personal intern.

Dani Pallejà critica la fórmula de l’adscripció provisional perquè és “discrecional”
Sobre aquesta qüestió, tant els regidors no adscrits –Dani Pallejà i Robert Benaiges– com la portaveu del PSC –Ana López– van criticar la política de personal de l’equip de govern. Per un costat, Pallejà va puntualitzar que, “no posa en dubte la vàlua d’aquesta persona”, però que la fórmula de l’adscripció provisional és discrecional (llibertat de decidir o obrar). Va demanar que quan es faci el concurs de mèrits tothom pugui aspirar a la plaça en igualtat de condicions i que el fet d’haver ocupat temporalment aquest càrrec no meriti per sobre dels altres aspirants.

Ana López manifesta que “hi ha manca de política de personal, no hi ha transparència”
En una mateixa línia crítica, la regidora del PSC –Ana López– va manifestar que hi ha “manca de política de personal, no hi ha transparència i això genera incertesa. S’haurien de fer altres modificacions de plantilla i, algunes es fan i les altres no. Hi havia una RLT que es va deixar al calaix”.

Font de la notícia: Revista Cambrils

Per llegir la notícia sencera, fes click aquí

Ana López © 2019.

loading